Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Rotra Jogja Hiphop Foundation - Ora Cucul Ora Ngebul | Lirik Lagu


Rotra Jogja Hiphop Foundation

Artis: Rotra Jogja Hiphop Foundation
Judul: Ora Cucul Ora Ngebul
Pencipta: Rotra
Album: Poetry Battle 2 - The others
Genre: Hip-hop
Label: Hiphopdiningrat
Tahun: 2009

LIRIK LAGU

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Petruk bingung ngekep bojone
Pikiran nglamun mikir gendakane
Pancen kadung rusak negarane
Mula aja gumun nek rakyate kere

Nek wong sugih le gendakan ning hotel sing larang
Bermain cinta lupa daratan ra konangan
Nek wong kere le gendakan ning hotel murahan
Durung nganti anget kena razia kisinan

Nek wong gede konangan selingkuh malah kondang
Nek wong cilik sing konangan diarak telanjang
Apa kaya ngene jeneng negara berjuang
Segala sesuatu ditentukan dengan uang

Pada-pada gendakan hukume dewe-dewe
Pancen hukum kui gendakane wong-wong gede
Wong cilik kerja sengsara ninga tetep kere
Wong gede kemaki urip sak karepe dewe

Lirak-lirik karepe ngejak turu kelonan
Koalisi politike mung perselingkuhan
Beras larang minyak mundak ra karu-karuan
Politike nglambrah mung ribut ngurus gendakan

Mula aja munafik kaya wong-wong politik
Dadia wong seni kritis peduli ro wong cilik
Wong politik munafik ra gelem nampa kritik
Geleme nampa duit cacahe ra sethithik

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Ana kancaku pelukis kluyuran bengi-bengi
Pamite lunga jare arep golek inspirasi
Neng ndalan ketemu karo temon bodine seksi
Kenalan terus gelem digambar ra nganggo klambi

Bar digambar temone seneng ora karuan
Saking senenge nganti gelem dijak kelonan
Cepet-cepet gage do golek hotel murahan
Lagi krusak-krusek la kok yo ana gropyokan

Sing nggropyok polisi numpak pick-up bakul kursi
Tanpa basa-basi kabeh kamar disatroni
Banjur diklumpukke dikon antri siji-siji
Kabeh digeledah nek ana sing nyolong wadi

Polisi muni anda telah berbuat ruyal
Itu artinya anda sudah melanggar moral
Pelukise takon apa moral iku mural
Nek cen kui aku ngerti ayo gek ndang budhal

Moral itu adalah tata susila
Siapa yang melanggar akan kena razia
Pelukise takon apa toh tata susila
Apa pada karo wanita tuna susila

Polisine muni kepiye nek damai wae
Damai kui artine wani piro mbayare
Pelukise nyaut durung perang kok wis damai
Wong durung telanjang kok wis digawe rame

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Akale wong lanang nek dolan ning Pasar Kembang
Gawe alasan golek aman ben ra konangan
Politik saiki cen seneng maen belakang
Njabane resik jebul jerone selingkuhan

Lumpur Lapindo metune soko Sidoarjo
Bojo loro kabeh kok seneng nggodha
Wis merdeka sih ono kumpeni Londo
Nembaki rakyat, rakyat neng alas Tlogo

Nganggo tangk-top mlaku ning Pasar Bantul
Sangu kates, katese mental-mentul
Rakyat ditembak, ditembak betul-betul
Tapi jare kena peluru mantul

Buah Langsep tuku regane larang
Motore nyungsep, nyungsep ning njero kotang
Negara lemes merga kakean utang
Bandane ludes, le nilep pada ilang

Manuk Podang mabur mlebu kurungan
Gage dikancing nganggo gembok kuningan
Ra entek-entek lehku seneng gendakan
Nganti modyar nganti tekan kuburan

Kadung remen ceweke Cak Paimo
Cekap semanten niki atur kawula
Ana kupat kecemplung ning njero santen
Menawi lepat kawula nyuwun ngapunten

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

OFFICIAL MUSIC VIDEO

https://youtu.be/VOXJ-zeAWzo
Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk]
Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk] Cat Lover 🐱 - Pokemon GO Player (Team Instinct / TL49 / TL40x22) ⚡ - Romanisti 🐺

2 komentar untuk "Rotra Jogja Hiphop Foundation - Ora Cucul Ora Ngebul | Lirik Lagu"